De voordelen voor kinderen van sporten en activiteiten buitenshuis

De meeste kinderen doen in hun jeugd een of meer vormen van sport. Dit is vooral omdat ze de sport(en) simpelweg leuk vinden maar, zowel bewust als onbewust, er zijn meer redenen waarom kinderen sporten zo leuk vinden. Ten eerste is de fysieke activiteit van het sporten een groot voordeel. Kinderen spenderen met name tegenwoordig veel tijd aan gamen of aan televisiekijken. Sporten zorgt er dus voor dat kinderen weer in beweging komen en dus gezond en in vorm blijven.

Ten tweede bouwt een kind tijdens het sporten sociale vaardigheden op door de interacties tussen teamgenoten maar ook tussen coaches. Tevens leren kinderen ook om te gaan met leiderschap, werken in groepsverband en duidelijk en goed te communiceren. Ten derde draagt het sporten bij aan het zelfvertrouwen van een kind. Dit komt door de aanmoediging van coaches en ouders. Eveneens leren ze vertrouwen te hebben in hun capaciteiten, zichzelf verder uit te dagen en om te gaan met kritiek. Ten vierde kunnen kinderen de toewijding en doorzettingsvermogen die ze hebben geleerd bij hun sport toepassen op hun studie. Door het sporten worden hun academische vaardigheden dus ook beter. Ten vijfde zorgt het sporten voor een goede gezondheid waar een kind zijn hele leven lang plezier van zal hebben. Dit is zo omdat ze op latere leeftijd nog steeds in staat zijn te sporten en zich bewuster zijn van gezonde keuzes door bijvoorbeeld gezond te eten en niet te roken.

Ook hoeft een kind geen eens buiten te sporten om zich te kunnen ontwikkelen: als een kind buitenactiviteiten uitvoert, is het zich net zo goed aan het ontwikkelen. De afwisseling tussen binnen en buiten leren is juist beter dan constant in een klaslokaal theorie op te nemen. Door kinderen naar buiten te sturen, kunnen ze de theorie die ze hebben bestudeerd in de praktijk zien en hierdoor zelfs beter begrijpen en kunnen toepassen. Bovendien kan het uitvoeren van activiteiten buiten het klaslokaal eveneens helpen bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van een kind, het verbreden van zijn of haar horizon, het begrijpen van het belang van de relatie tussen mens en natuur, het kind kennis laten maken met het oplossen van problemen en samenspel, het verbeteren van de gezondheid, het verbeteren van de cijfers en het stimuleren van het geheugen.

Het blijft echter belangrijk om een goed evenwicht te zoeken tussen het leren vanuit een klaslokaal of studieplek en vanuit de natuur. Als die balans er niet is, valt het nut van de beide leermethodes weg.

Want zowel buiten als binnen spelen is belangrijk. Maar aangezien kinderen vaak al binnen zitten, is het cruciaal als ouder om een kind ook te stimuleren om buiten te gaan spelen. Het ondernemen van activiteiten buitenshuis draagt namelijk bij aan de groei, ontwikkeling en welzijn van een kind.

Wanneer een kind namelijk buiten aan het spelen is krijgt het de mogelijkheid om meer van zijn omgeving te ontdekken en om op avontuur uit te gaan. Daarbij houd je de troep die tijdens het spelen ontstaat op deze manier ook nog eens buitenshuis! En voor een kind geldt vaak: hoe meer troep, hoe leuker. Buiten spelen is eveneens voordelig voor de fysieke inspanning van een kind omdat hij of zij buiten meer ruimte heeft voor grotere bewegingen, zoals rennen, springen of met dingen gooien. Deze activiteit draagt bij aan een betere gezondheid en fysieke ontwikkeling van het kind. Een ander voordeel aan buitenspelen is dat een kind wordt blootgesteld aan zonlicht en hierdoor vitamine D opneemt.

Als ouder kan het misschien moeilijk zijn om uw kind buiten te vermaken aangezien het wordt aangeraden uw kind meerdere keren per dag buiten te laten spelen. Dit is gelukkig vaak makkelijker dan het lijkt. Zeker als uw huis of buurt gunstige omstandigheden heeft zoals goed weer en genoeg speelruimte.

Met jongere kinderen is er echter nog wel vaak een oplettend oog nodig wanneer ze buiten aan het spelen zijn. Oudere kinderen kunnen daarentegen makkelijk op zichzelf naar buiten toe. Daarnaast zijn alternatieven zoals een speeltuin of park een goedkope alternatief. Dit is zeker het geval indien kinderen thuis geen achtertuin of voortuin hebben om in te spelen. In openbare plekken hebben kinderen eveneens meer kans om in contact te komen met andere kinderen en zo onbewust hun sociale vaardigheden te verbeteren.

In het geval ouders kiezen om met hun kind naar een openbare speeltuin of park toe te gaan, kunnen ze onderweg hun kind uitleggen over de verkeersveiligheid. Dit kan bijvoorbeeld ook wanneer u samen met uw kind een ritje maakt op de fiets of scooter. Op deze manier verkleint u als ouder ook de kans op verkeersongelukken indien u uw kind eens uit het oog verliest. Wanneer uw kind heeft geleerd van de lessen die u hem of haar heeft bijgebracht, weet uw kind in zulk soort situaties wat hij of zij wel of niet kan doen. Dat scheelt voor u als voor uw kind een hele hoop paniek en ongelukken.

Overigens zijn kinderen erg makkelijk vermaakt. Dat wil zeggen: ze hebben vaak geen eens een speeltuin nodig om plezier te hebben buiten. Het meehelpen in de tuin vinden kinderen bijvoorbeeld vaak erg leuk om te doen. Dus vraag als ouder eens aan uw kind of hij of zij zin heeft om mee te helpen de bladeren op te vegen of de tuin te harken of de platen water te geven.

Verder is het belangrijk om te onthouden dat uw kind buiten nou eenmaal zich pijn kan doen. Het is natuurlijk om u zich daar als ouder druk om te maken maar kleine incidenten zoals vallen of struikelen komen nou eenmaal voor. Sterker nog, het is juist goed als uw kind hier en daar eens een misstap maakt. Daar leert hij of zij juist van en wordt dus daardoor sterker dan hij of zij eerst was. U kind verlegt juist zijn grenzen op deze manier en bouwt hij of zij een betere weerstand op. Op die manier zal uw kind later beter kunnen omgaan en beter bestand zijn tegen eventuele grotere val- of struikelpartijen.