Kinderen leren om te werken in teamverband

Er zijn talloze sporten te bedenken waar samenwerken in teamverband ontzettend belangrijk is. Neem bijvoorbeeld de populaire sporten voetbal, volleybal en honkbal. Bij deze sporten werk je samen als team. Wanneer uw kind graag mee wil doen aan een teamsport is het belangrijk dat hij of zij weet hoe het zich moet gedragen in teamverband. Dit is een vaardigheid die niet alleen belangrijk is tijdens het sporten, maar ook bij andere taken in het dagelijkse leven, zoals school en, later, het werk.

Leren samenwerken in een team

Leren samenwerken op een jonge leeftijd is belangrijk. Bij teamwerk werkt een team samen naar een gezamenlijk doel. In een goed werkend team wordt iedereen zijn mening en capaciteiten gerespecteerd. Een deel uitmaken van een team zorgt ervoor dat uw kind niet alleen meer in individueel belang denkt, maar ook in groepsbelang. In een groep voelt een kind dat het deel uitmaakt van een team en dit verbeterd sociale en emotionele vaardigheden, stimuleert de ontwikkeling van de communicatievaardigheden en kan vertrouwen verbeteren. Dit is niet alleen belangrijk tijdens het sporten, maar bijvoorbeeld ook op school, waar vaak samengewerkt wordt.

Een kind leert goed samenwerken op school en op de sportclub, maar het is belangrijk om hier thuis mee door te gaan. Het kan geweldig voelen om deel uit te maken van een team, maar als een kind zich hier niet thuis voelt, of buiten gesloten wordt is het belangrijk om hier over te praten.

Probeer het kind in te laten zien dat dit niet juist is en dat het zelf geen anderen uitsluit. Moedig uw kind ook aan om sportief te zijn en een goede teamspeler. Sporten in een teamverband zorgt namelijk voor concurrentie tussen verschillende teams. Het is ook belangrijk om over het belang van samenwerken te praten. Leg uit aan uw kind dat het bijdraagt het succes van het hele team.

Het is lastig voor jonge kinderen om zich meteen goed aan te passen aan een team. In dat geval is sport niet ideaal om te leren om te leren samenwerken. Kijk dan naar plekken waar kinderen samen kunnen werken om een gezamenlijk doel te behalen. Laat ze bijvoorbeeld een toren van blokken bouwen, of laat ze samen spelen met poppen. Dit zijn allemaal goede voorbeelden waarbij kinderen vaardigheden, die ze al hebben, toepassen om goed te werken met anderen. Tegelijkertijd leren ze ook omgaan met andere kinderen en te denken in een team.

Een gezin is een van de eerste samenwerkingsverbanden die een kind zal ervaren. Laat uw kind meehelpen in het huishouden en leer het zo hoe het is om deel te nemen aan een team. Wanneer u uw kind kleine klusjes geeft, zoals de afwas doen of speelgoed opruimen, en hen de mogelijkheid geeft om gezinsleden te helpen, helpt hen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en laat ze deelnemen aan het meest belangrijke team uit hun leven.

Vergeet niet dat kinderen het snelste leren door uw voorbeeld te volgen. Wees daarom het goede voorbeeld en laat uw kind zien hoe iets moet. Vind een manier om te communiceren en samen te werken met uw kind, vrienden en familie. Uw kind kan hierdoor belangrijke vaardigheden zien en van uw voorbeeld overnemen.

Er zijn verschillende spellen waarbij u uw kind leert samen te werken in een team en die u gemakkelijk thuis kunt doen. Hierbij leert een kind hoe het moet denken in teamverband, zonder dat hij of zij doorheeft dat het aan het leren is.

  1.  Volg de leider: dit is geschikt voor elke leeftijd. Zorg ervoor dat de kinderen in een lijn staan. De voorste is de leider en de rest van de kinderen moet deze leider nadoen. Elk kind kan om de beurt de leider zijn. Bij dit spel is creativiteit nodig, maar is het ook belangrijk om goed op te letten.
  2. Wie ben ik: bij dit spel neemt iemand een personage in gedachten. Door middel van vragen moet de rest van de groep er achter komen wie deze persoon is. Schrijf van tevoren kaartjes met personages en laat iemand een kaartje pakken uit bijvoorbeeld een hoed. Pas de personages aan aan de leeftijd van de kinderen. Kinderen leren om samen te werken om zo te raden welk personage het is.
  3. ABC’s: dit is ideaal voor kinderen van 12 jaar of ouder. De kinderen staan in een cirkel met hun handen achter hun rug. Een kind start met een woord te noemen dat begint met de letter A. Vervolgens noemt iemand een woord dat begint met de B. Probeer dit vol te houden tot aan de letter Z. Wanneer twee kinderen dezelfde letter tegelijk zeggen, begin je opnieuw. Voor dit spel moeten kinderen goed naar elkaar luisteren en samenwerken.