Kinderen trainen om actief te zijn

Wanneer kinderen nog baby zijn, zijn ze eigenlijk de hele dag bezig met bewegen. Tenzij ze slapen natuurlijk. Zodra ze ouder worden en groter groeien, neemt het verlangen om te bewegen steeds meer toe. Zoals bekend is, vinden kinderen fysieke activiteit niet alleen leuk maar is het ook goed voor hun ontwikkeling. Het is echter zo dat er vaak beperkende factoren zijn die ervoor zorgen dat kinderen minder snel geneigd zijn om buiten te spelen. Bepaalde factoren die een kind kunnen beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld huiswerk dat bovendien alleen maar toeneemt zodra een kind ouder wordt. Een andere factor kan zijn dat een kind zich begint te vergelijken met andere klasgenoten en opmerkt dat hij of zij minder goed is in sporten dan de anderen.

Hierdoor zal het desbetreffende kind minder snel deelnemen aan sporten met anderen. Daarnaast kan een gebrek aan rolmodellen of een druk gezinsleven eveneens bijdragen aan een verminderde deelname aan sport van een kind. In sommige situaties komt het tevens voor dat zelfs als het kind zou willen sporten, hij of zij wordt tegengehouden door zijn ouders. Zij kunnen namelijk bang zijn dat hun kind iets zou kunnen overkomen wanneer zij buiten zouden sporten. Door hun kind te verbieden naar buiten te gaan, denken ze hiermee direct het probleem te hebben opgelost.

Sporten heeft echter vele voordelen die een kind voor zijn hele leven lang kunnen beïnvloeden. Deze voordelen zijn bijvoorbeeld sterkere spieren en botten, gewichtscontrole, een verlaagd risico op het krijgen van diabetes type 2, een beter slaappatroon en een betere insteek in het leven. Denk hierbij aan betere schoolprestaties omdat kinderen die fysieke actief zijn meer alert en gemotiveerder zijn en meer zelfvertrouwen hebben.

Nu is het wel belangrijk voor kinderen om het sporten leuk te houden. Indien ze namelijk geen plezier meer hebben in de sport die ze doen, is er een grote kans dat ze zullen stoppen. Dit is het beste te voorkomen door ten eerste de juiste activiteiten te kiezen die passen bij de leeftijd van het kind. Zo wordt aangeraden dat peuters meerdere keren per dag beweging moeten krijgen terwijl kinderen tussen de 6 en 17 jaar op zijn minst 60 minuten per dat fysiek actief moeten zijn. Voor peuters is het in ieder geval het verstandigst om geen team sporten of dergelijke te doen omdat ze hoogstwaarschijnlijk de regels niet zullen begrijpen en fysiek nog niet de juiste motoriek hebben om mee te kunnen doen. Ten tweede door een kind voldoende mogelijkheden te geven om actief bezig te zijn. Bij kinderen die al op de basisschool zitten, is dit zelfs noodzakelijk.

Tegenwoordig zijn namelijk veel kinderen geneigd om te gaan gamen of televisiekijken in plaats van naar buiten te gaan. Ten derde om de focus bij het sporten te leggen op het hebben van plezier. Hierdoor zullen ze gefocust blijven en doorgaan met de sport die ze leuk vinden. Dit wordt belangrijker bij basisschoolkinderen en tieners omdat in die periodes de competitie in sport toeneemt. Bij tieners is het echter wel vaak nodig om het sporten in te plannen door hun vaak drukke schoolagenda. Hier komen verantwoordelijkheden en verplichtingen bij kijken maar probeer daar als ouder hier waar het kan uw kind te ondersteunen. Dit kan ook al bijvoorbeeld door het verschaffen van nieuwe sportkleding of attributen.

Soms kan het echter voorkomen dat je als ouder je kind op alle mogelijke manieren probeert te motiveren om te gaan sporten maar dat uw kind simpelweg dat niet wilt. Dit is niet gek en hoeft ook geen achterliggende oorzaken te hebben. Onder kinderen komt het gewoon voor dat er kinderen zijn die niet atletisch zijn en daar geen interesse voor tonen, kinderen die gemiddeld atletisch zijn en zo nu en dan sporten en kinderen die erg atletisch zijn en ook talent en doorzettingsvermogen laten zien bij het sporten. Zolang ouders dit kunnen inzien bij hun kind, zijn zij ook beter in staat om hun kind te sturen bij het sporten.

Hoe dan ook, hoe erg een kind kan houden van sport of juist helemaal niet, elk kind kan fysiek gezond zijn. Een positieve houding van de ouders kan een kind die niet van sporten houdt, kan helpen om minder weerzin te hebben jegens sporten. Hiervoor moeten de ouders eerst luisteren naar de redenen waarom een kind geen zin heeft om te sporten. Als deze bestaan uit achterliggende problemen dan kunnen deze samen met het kind worden opgelost. In het geval dat dat niet zo is, is het mogelijk om stap voor stap samen met het kind manieren te zoeken waardoor het kind sporten wel leuk zou kunnen gaan vinden.

Want het is en blijft een feit: sporten is in meerdere opzichten gunstig voor een mens. Het is daarnaast het beste om vanaf kinds af aan sporten een gewoonte te maken. In de eerste vijf jaar van hun leven zijn namelijk het belangrijkste voor hun groei en ontwikkeling. Als een kind vanaf dat moment al vaak fysiek actief is, zal het kind dat hoogstwaarschijnlijk voor de rest van zijn leven blijven doen. Ouders kunnen hier een grote bijdrage in leveren. Dit geldt hetzelfde voor verzorgers en leraren of leraressen. Als zij de mogelijkheden en ervaringen aan een kind aanbieden dan kan dat hun keuzes rondom actief spelen positief beïnvloeden. Het is namelijk niet mogelijk om een gezond leefpatroon op te bouwen als daar geen sporten bij betrokken is.

Sporten zorgt namelijk voor de volgende voordelen:

  • Een gezonde groei en ontwikkeling van een kind. Hieronder verstaat met een gezond gewicht en een verlaagde kans op ziektes zoals diabetes of kanker;
  • Sterke botten, spieren en hart;
  • Het leren van fundamentele vaardigheden die betrokken zijn bij het bewegen;
  • Het verbeteren in beweging, balans, coördinatie en reactiesnelheid;
  • Een verbeterd mentale welzijn;
  • Verbeterde sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.